Finansowanie

Urządzenie NEMOS na chwilę obecną nie jest refundowane w ramach NFZ.

Oferujemy możliwość nabycia urządzenia w systemie wpłat ratalnych.

Sugerowane sposoby finansowania:

  1. Wpłata jednorazowa, po cenę prosimy o kontakt z naszym biurem poprzez zakładkę Kontakt
  2. Nabycie stymulatora poprzez zakup ratalny.
  3. Szukanie wsparcia w organizacjach charytatywnych, fundacjach (np. zbiórki internetowe). Oferujemy pomoc w kontakcie z fundacjami.
  4. Wystąpienie do NFZ o uzyskanie indywidualnej zgody na finansowanie zakupu, najlepiej przy wsparciu i opinii wydanej przez lekarza prowadzącego.

Pacjenci którzy w 6-tym miesiącu (nie później niż przed rozpoczęciem 7-go miesiąca) użytkowania stymulatora nie  stwierdzą poprawy stanu zdrowia mogą dokonać zwrotu urządzenia. Warunki jakie należy spełnić aby dokonać zwrot są następujące:

  • pacjent musi zadeklarować swoją wolę zwrotu
  • w okresie 6 miesięcy urządzenie powinno być wykorzystane min w 80% (historia urządzenia sprawdzana po trzecim i szóstym miesiącu)
  • lekarz kierujący powinien wydać swoją opinie o nieskuteczności terapii stymulacji u pacjenta

W przypadku zwrotu stymulatora (wpłata jednorazowa), gwarantujemy częściowy zwrot  poniesionych kosztów.

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym biurem.